Carlsson Fastigheter

Carlsson Fastigheter är en långsiktig ägare, med säte i Östersund, som byggt upp ett fastighetsinnehav under 30 år.

Våra fastigheter ligger företrädesvis i centrum på de orter där vi är representerade.
Som förvaltare av våra fastigheter strävar vi efter att ha ett gott och lyhört samarbete med våra hyresgäster för att skapa trivsel och nöjda hyresgäster.

DSC_7660_2